‘Leerling wil online geen grote betalingen voor rijlessen doen’

Voor bijna 70 procent van de jongeren is een aanbeveling van vrienden of kennissen bepalend voor de keuze voor een rijschool. Zo’n 60 procent van de jonge rijbewijsbezitters bepaalt zelf bij welke rijschool ze rijles neemt. En het merendeel van de jongeren wil lespakketten van meer dan 500 euro niet direct online betalen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite autorijbewijs.nl onder ruim 400 personen tussen de 17 en 25 jaar.

Van de geënquêteerde jongeren was driekwart al in het bezit van het B-rijbewijs, de rest moet nog aan de rijopleiding beginnen, zo laat projectleider Willem Takens weten. “Aanleiding van het onderzoek was het aantal online conversies op onze website. We hadden veel bezoekers en ze klikten wel, maar zodra de afrekenprocedure in beeld kwam, waren ze weg. Daarom besloten we in kaart te brengen wie de rijbewijsleerling eigenlijk is, wat van invloed is op de te maken beslissingen en hoe die leerling wat financiën betreft denkt.”

Betalingen

Jongeren blijken slechts beperkt bereid om direct online voor hun rijlessen te moeten betalen. Bijna een kwart van de respondenten zegt in het geheel geen online betalingen te willen doen voor een lespakket, om welk bedrag het dan ook gaat. Bijna 40 procent van de jongeren stelt tot 499 euro direct online te willen betalen, maar geeft aan dat dat het absolute maximumbedrag is dat ze direct via het internet wil overboeken voor haar rijopleiding.

Nog geen vijf procent van de ondervraagden zegt pakketten met prijzen tussen de 1.500 en 2.000 euro direct online te willen betalen. “Wij waren eerst in de veronderstelling dat autorijbewijs.nl een soort booking.com zou zijn, maar een rijopleiding is niet hetzelfde als een hotelkamer. Het blijkt anders te werken. Jongeren willen niet meteen alle kosten voor hun rijlessen betalen en zeker niet als het om grote bedragen gaat”, aldus Takens.

Aanbieding

“Goede aanbieding of geen goede aanbieding, als een leerling online in één keer voor een rijbewijspakket moet betalen, dan ben je hem kwijt”, zo stelt de projectleider. “Dat is een van de redenen dat wij onder meer het hele betalingselement uit onze website hebben verwijderd. Naast onze eigen ervaringen, gaven geënquêteerden ook expliciet aan dat ze veel liever direct telefonisch contact hebben met een rijschool of bij een rijschool langsgaan om de betaling in orde te maken en een pakket af te nemen, dan dat ze online moeten betalen.”

Bij het merendeel van de geënquêteerde jongeren waren ervaringen van personen uit de vrienden- of kennissenkring bepalend voor de rijschoolkeuze of zullen dat naar verwachting zijn. Zoekresultaten op internet zijn voor 29 procent van die groep doorslaggevend geweest. Een advertentie in een krant trekt jongeren slechts zelden over de streep, zo blijkt uit de onderzoeksdata. Niet meer dan twee procent van hen laat zich via die weg overtuigen.

Rijbewijs

Bepalen bij welke rijschool rijlessen gevolgd worden, dat deden de jonge rijbewijsbezitters overwegend zelf: zo’n 60 procent van de jongeren had zelf de beslissende stem, zo blijkt. In slechts 10 procent van de gevallen waren het de ouders die bepaalden. Bij de overige 30 procent werd een besluit genomen na overleg tussen ouders en leerling. Die percentages liggen overigens gelijk met de verwachtingen van de niet-rijbewijsbezitters over de te maken beslissingen in de toekomst.

Gekeken naar de financiën, denkt ruim 40 procent van de respondenten zonder rijbewijs in de toekomst zélf de kosten voor de rijopleiding te moeten betalen. Uit de gegevens van de jongeren mét rijbewijs blijkt uiteindelijk slechts zo’n 30 procent ook daadwerkelijk voor alle kosten op te draaien. Ouders betaalden in 45 procent van de gevallen de gehele opleiding, terwijl daar door slechts 30 procent van de jongeren van tevoren rekening mee wordt gehouden.

Rijlessen

De niet-rijbewijsbezitters denken gemiddeld 29 lessen nodig te hebben om de rijopleiding met goed gevolg af te ronden. “In de onderzoeksgroep ziet die groep daarnaast de leeftijd van 19 jaar als ideaal om een een rijopleiding te beginnen”, aldus Takens. “Dat is dus ook iets waar een rijschoolhouder in zijn communicatie rekening mee kan houden.”

“Uit ons onderzoek blijkt dat het aanbod van een gratis proefles in het geheel niet belangrijk is voor de uiteindelijke keuze van een leerling voor een bepaalde rijopleider. Opmerkelijk, maar wel belangrijk om te weten”, zo stelt Takens. Doorslaggevend voor de keuze is in 40 procent van de gevallen een scherpe aanbieding voor een pakket, in 35 procent een goede klantbeoordeling en het slagingspercentage van de rijschool is voor 25 procent van de potentiële leerlingen hetgeen beslissend is, zo komt uit de data naar voren.

Contactformulier

Gezien het geringe aantal conversies op de vergelijkingswebsite, heeft Takens onder andere in plaats van de online betaalmogelijkheid een contactformulier aan de website toevoegen. Op die manier kunnen rijscholen direct contact opnemen met geïnteresseerde jongeren. De rijschool krijgt daar direct een mailtje over. Overigens verdient Autorijbewijs.nl op dit moment nog niets met de website. De mogelijkheden daartoe gaan ze pas bekijken zodra het aantal conversies hoger ligt.

Takens: “We hebben zelf heel wat avonden nagedacht over hoe de onderzoeksresultaten in de site vorm te geven. Maar we zijn er inmiddels uit. Rijscholen kunnen zelf hun proeflessen, startpakketten en volledige opleidingen in alle lescategorieën aanmaken, waardoor ze zelf controle hebben over hun profiel. En de vorm van de vernieuwde website van Autorijbewijs.nl sluit aan bij wat bij jongeren blijkt te werken.

Leave a Reply